Hjulsta by från söder med bostadshus och bod.
Foto

Hjulsta by från söder med bostadshus och bod.

Hjulsta by låg ungefär på platsen som idag, år 2016, är Hjulstaskogen.