Hjulsta by från söder med bostadshus och bod.
Foto
Fotograf: Ahnlund, Henrik. Stockholms stadsmuseum

Hjulsta by från söder med bostadshus och bod.

Hjulsta by låg ungefär på platsen som idag, år 2016, är Hjulstaskogen.

Uppdaterad