Text
Författare: Rogh, Hedvig Rosalie Hildegard (1830-1915). Stockholms stadsarkiv

32 miljoner hälsningar från lillebror

Hedvig Rosalie Hildegard Rogh skriver i slutet av år 1868 till sin son Carl, 15 år gammal. Carl har nyligen begivit sig ut på sjön. Kvar hemma i Stockholm är mor och far, samt lillebror John, 6 år, som här skickar Carl 32 miljoner hälsningar, och en teckning på baksidan av mammas brev.

Brevet renskrivet:

Min snälla Carl!

Det börjar allt bli långt att ej få några underrättelser från dig. Dock är jag ej orolig, utan hoppas att du nu haft glädjen att få sigte på Madeira, samt äfven gjort närmare bekantskap med dess natur och öfriga märkvärdigheter. Funnos der några blommor denna tid? och hvad tyckte du om dem?

I torsdags voro moster och mormor hos oss för första gången sedan din afresa, äfvensom tant Hilborn och Fru Varberg. Gossarna Varberg hade så mycket lexor, så Alfred kom endast att hämta sin mamma. Otto Heilborn spelade schack med John läste sedan i en af dina böcker. Emy är en liten o mycket snäll flicka.

Jag träffade en Fru Feikel eller Feil (hon har varit guvernant hos Fredenbergs) hennes gosse har liksom du sökt inträde i sjöskolan, men var ett par veckor för gammal, han läser nu af alla krafter, har kommit opp två ämnen i 5te, han ämner gå ut som extra cadett med sommarexpeditionerna i två år och sedan göra en sjöresa med koferde till London. Han sitter bredvid August i elementarskolan och de äro mycket goda vänner, du känner honom säkert ty han har förut gått i Staf’s skola samtidigt med dig.  Han måste ta examen till 3dje klassen till sjöskolan vid nyss fyllda 17 år.

John skickar dig 32 millioner hälsningar. Mamsell Becker hälsa äfven men John säger att hon ej får skicka mer än 32 hälsningar. Han mår mycket väl sitter nu som bäst och smörjer sig med tunnbröd och smör, var i går qväll högst bedrövlig i hufvudvärk och kräkningar, men sof sig lyckligtvis frisk. Han ser litet underlig ut emedan han missat en framtand. Snälla Carl glöm ej att sköta dina tänder.

Som du ser har John skrifvit på sitt sätt.

Måtte du min kära gosse vara lycklig och glad, sköta din skyldigheter väl och vara ditt befäl till nöjes.

Gud vare med dig.

Mamma

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad