Text
Författare: Kollontay, Alexandra (1872-1952). Stockholms stadsarkiv

Alexandra Kollontays brev till svensk vän efter utvisningen ur Sverige

I november 1914 utvisas Alexandra Kollontay ur Sverige efter att hon kritiserat militarismen i en artikel i tidningen Försvarsnihilisten.

I all hast fick den ryska socialdemokraten lämna landet. Från Köpenhamn skriver hon det här brevet till Jenny Lindhagen, hustru till Stockholms radikale borgmästare Carl Lindhagen och ber om hjälp med en del praktiska saker.

Brevet är på tyska, men här är en svensk översättning:

Bahnmissionshotel
Badstuestraede 9
Köpenhamn

Högt ärade och kära kamrat Lindhagen!

Först vill jag hjärtligt tacka er och er käre man för er vänlighet mot mig.

Ni kan inte tro hur smärtsamt det var för mig att lämna Sverige. Jag kände mig så hel där och hade det svenska folket så kärt, att jag var helt beredd på att inrätta mitt hem i Sverige. Nu är det dock slut på denna önskan!

Jag beklagar också så mycket, att jag inte hunnit träffa er. Men, jag hade en hel massa brådskande skriftligt arbete, och oändligt många bekymmer rörande mina mindre bemedlade ryska vänner. Så gick helt enkelt tiden.

Nu vill jag dock be er, min kära fru Lindhagen, om en tjänst. Mina varma vinter och- pälskläder skulle skickas hit från Berlin i namnet Fröken Carleson, pensionatsinnehavare, där jag bodde (Birger Jarlsgatan 29). På grund av min plötsliga avresa kunde jag dock inte ge några vidare instruktioner om vad det skulle bli av kappsäcken, när den ankom från Berlin. Jag är också rädd för att fröken Carleson, särskilt efter den elaka och dumma artikeln i Nya Dagligt Allehanda om min avresa och det inträffade, inte kommer bry sig särskilt mycket om mina saker.

Alltså ber jag er, kära fru Lindhagen, var snäll och ring fröken Carleson så fort som möjligt och säga, att det är Fru Borgmästare Lindhagen som pratar med henne (det kommer ha mer effekt på fr Carleson) och be henne att överlämna kappsäcken, som kommit från Berlin till mig, till Fru Lindley, som kommer att hämta den. Var snäll att ursäkta att jag ber er om detta, men, det vore så illa, om alla mina vintersaker gick förlorade!

Får jag alltså hoppas att ni upprepar min bön per telefon till fröken Carleson och å er sida uttalar en önskan att hon ska lägga undan mina saker, tills fru Lindley kommer och hämtar dem.

Än en gång många, många hjärtliga hälsningar till er, kamrat Lindhagen och fröken A Lindhagen.

Med partihälsningar i all vänskap, Al. Kollontay 

Carlesons pensionat, där Kollontay lämnat sin kappsäck, låg på Birger Jarlsgatan 29 i dåvarande fastigheten Nedre Vätan 1.8.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad