Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Kriminaltekniska anstalten i Stockholm

Statens kriminaltekniska anstalt (SKA), inrättades 1 oktober 1939. SKA övertog delvis uppgifterna som Centralbyrån för fingeravtryck haft tidigare.

Myndighetens huvudsakliga uppgift var att utföra kriminaltekniska undersökningar åt domstolar samt åklagar- och polismyndigheterna. Myndighetens förste chef var docent Harry Söderman, även kallad Revolver-Harry.

I Svensk filmindustris veckorevy från 3 februari 1941 uppmärksammas verksamheten i reportageform och vi får följa med på en rundtur i lokalerna på Bergsgatan 48.

Bland annat besöker vi Revolver-Harry på hans kontor, visas runt i spaningsregistrets rum, får se hur det går till när man provskjuter en pistol och avlägger visit på de spektrografiska avdelningarna.

I ett av rummen trycks tidningen Polisunderrättelser, en facktidning om polisarbete som getts ut sedan 1878.

Filmklippet är ett av sju inslag i SF:s Veckorevy från 3 februari 1941.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad