Film & rörlig bild

Kriminaltekniska anstalten i Stockholm

Statens kriminaltekniska anstalt (SKA), inrättades 1 oktober 1939. SKA övertog delvis uppgifterna som Centralbyrån för fingeravtryck haft tidigare.

Myndighetens huvudsakliga uppgift var att utföra kriminaltekniska undersökningar åt domstolar samt åklagar- och polismyndigheterna. Myndighetens förste chef var docent Harry Söderman, även kallad Revolver-Harry.

I Svensk filmindustris veckorevy från 3 februari 1941 uppmärksammas verksamheten i reportageform och vi får följa med på en rundtur i lokalerna på Bergsgatan 48.

Bland annat besöker vi Revolver-Harry på hans kontor, visas runt i spaningsregistrets rum, får se hur det går till när man provskjuter en pistol och avlägger visit på de spektrografiska avdelningarna.

I ett av rummen trycks tidningen Polisunderrättelser, en facktidning om polisarbete som getts ut sedan 1878.

Filmklippet är ett av sju inslag i SF:s Veckorevy från 3 februari 1941.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Lasse Blindbock". Stadsfiskal Lars Stendahl, "Lasse med påken"

"Lasse Blindbock". Stadsfiskal Lars Stendahl, "Lasse med påken"

Bergsgatan 48, Statens kriminaltekniska  anstalt. Polishuset

Bergsgatan 48, Statens kriminaltekniska anstalt. Polishuset

Bergsgatan 48. Cell i fd manliga avdelningen

Bergsgatan 48. Cell i fd manliga avdelningen

Kungsholmsligans paradmarsch - Stockholmslåtar

Kungsholmsligans paradmarsch - Stockholmslåtar

Värsterort - Stockholmslåtar

Värsterort - Stockholmslåtar