Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Glasbruksgatan 36-42 (Drottningen 8, 9, 10, 11)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Glasbruksgatan 40)

byggdes 1985 efter ritningar av arkitekten Bengt Lindroos med Sven Torstensson som byggherre och har uppmärksammats som ett lyckat exempel på förnyelse av gammal stadsmiljö. De smala byggnadskropparna med olika höjd, putsade fasader och pulpet- eller sadeltak ansluter till variationsrikedomen hos de omgivande husen. Två stenhus från 1700-talet är restaurerade och införlivade i bostadsbebyggelsen. Det rödfärgade trähuset längst i öster anspelar på ett hus som tidigare fanns på platsen, men är helt nybyggt.


The buildings at Nos. 36-42 date from 1985. They were designed by Bengt Lindroos and represent a fine example of ambitious urban renewal. Two 18th century brick buildings have been incorporated into the residential accommodation. The red wooden building to the east mirrors previous buildings on the site but is newly constructed. (2016)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad