Medeltida oxmulesko
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Oxmulesko

Bilden visar en oxmulesko, en skotyp som utvecklades under 1400-talets senare del och var vanlig under 1500-talet. Under den arkeologiska undersökningen på Helgeandsholmen 1978-1980 hittades 29 stycken oxmuleskor.

Skon på bilden är ett fynd från Slussen där den hittades intill magasinsbyggnader daterade till 1520-tal och man kan därför anta att skon är samtida med byggnaderna.

 Fotograf: Arkeologikonsult

Uppdaterad