Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Vy över Karl Johansslussen österut med ett ånglok som från Skeppsbrokajen på på väg över hamnbasängen via järnvägsspår.

Uppdaterad