Litteraturtips
Författare: Aspegren, Ebbe (1910-1993). Stockholms stadsbibliotek

Riksspöket : Helga de la Brache : 1800-talets stora bedrägeriaffär på kunglig nivå / av Ebbe Aspegren

Helga de la Brache var en av sin tids stora kändisar. Hon hette egentligen Aurora Magnusson och föddes 1817 i en fattig familj på Södermalm. Hon påstod själv att hon var dotter till den avsatte kung Gustav IV och lyckades övertyga många mäktiga personer. Till och med medlemmar i kungahuset trodde på henne och hon ska ha fått stora summor pengar från änkedrottning Josefina. Så småningom avslöjades hela historien och hon dog utfattig år 1885, men minnet av henne levde kvar under lång tid. Boken innehåller flera foton och andra bilder på platser och personer med anknytning till Helga de la Brache. 382 sidor.

Innehåll
Det historiska problemet
Fantasins byggstenar
De ”kungliga” släktingarana
Ur Fattigsveriges djup
Familjen Palmgren
Aurora växer upp
Som piga och sybiträde
Vampyr eller galning?
Modern och syskonen
Hos familjen Aspegren
Henrika tar ledningen
Auroras påstådda självmord
Första resan till Åbo
Förvandlingsnumret
Namnet de la Brache
Som lärarinnor i Åbo
Gästspel i Örebro
Förlovad eller vad?
I lantlig stilla ro
Inför vändpunkten
Justitiekanslern ingriper
Triumf på högsta nivå
Hennes ”ljuva” 60-tal
Framgångens höjdpunkt
Norrbys detektivarbete
Minan springer
Försvaret organiseras
Henrikas sista strid
Ensamhetens år
De mystiska breven
Uppmarsch till strid
Den stora processen
Till högre instanser
Blomqvist till motanfall
Den ödesdigra promemorian
P. A. Johansson in på scenen
Misslyckat vittnesförhör
Helgas sista år och död
På storpolitikens vädjobana
Kung Oscar i skottlinjen
Attack mot UD:s arkiv
De kungliga inför rätta
Papperen äntligen på bordet
Det groteska slutet
Bilagor
Källförteckning
Personregister

Uppdaterad