Omslag Frescati (äldre karta över området)
Litteraturtips
Författare: Hedin, Anders (f. 1948). Stockholms stadsbibliotek

Frescati : människorna, husen och allt som hände / Anders Hedin

Med hjälp av många bilder, kartor och framför allt berättelser, växer historien om Frescati fram. Läs till exempel mer om den magnifika sommarvillan Ekhagen och dess invånare eller hur det var att bo i bostadsområdet som byggdes på platsen för den rivna villan på 1930-talet. 367 sidor.

Innehåll
Långt bort i tiden
Johan Bäckströms Ekhagen
Björn Hedvalls Ekhagen
Friherrinnan i Torphagen
Genom Ålkistan till Brunnsviken
Till minnet av en å
Högt uppe på berget
Villorna vid Brunnsviken
Från Grindtorpet till Frescati
Trädgården och palatset
Trakten kring Lappkärrsberget
Vägen och järnvägen
Utbildning, utflyttning och exploatering
Källor och kommentarer

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad