Text
Författare: Hamilton, Hugo, Kungl. Maj:t. Stockholms stadsarkiv

Makarna Vettése utvisas ur Sverige

Efter att Maria Vettése, enligt en polisrapport, stulit en ring som återfunnits på maken Antonions finger beslutar Kungl. Maj:t här att utvisa de italienska musikerparet ur landet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad