Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Lindberg, August (1846-1915), Rehnberg, Mats (1915-1984). Stockholms stadsbibliotek

En kypares vittnesbörd / Mats Rehnberg, August Lindberg

Ett kapitel med utdrag ur skådespelaren August Lindbergs memoarer, där han berättar hur det var att arbeta som kypare på Blå Porten under 1860-talet, vilket han gjorde före teaterkarriären. Det är en unik, detaljerad skildring av kolleger och stamkunder, vardag och fest.

Så här beskrivs stämningen en bra kväll: ”Nu sågos stamkunderna, var och en vid sitt bord. Utanför köket ångade dillen i kräftkastrullerna. Isstycken kastades ner i dem, då en varm kräfta ansågs för en styggelse. På hummerstocken hoppade de väldiga halvorna under hushållerskans säkra kniv. Pojkarna flög fram och åter och förbi varandra som skottspolar mellan köket och källarsalen. Källarmästaren stod i sitt fönster och kontrollerade farten.”

8 sidor.

Utdrag ur Rehnberg, Mats, Blå Porten : ett namnkunnigt värdshus på Djurgården. - 1977.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad