Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Pojkar jumpar på isflak vid Norr Mälarstrand. I fonden Södermalm.

Pojkarna leker och hoppar mellan isflaken. På 1930-talet använde man ordet och verbet jumpa (på isflak), precis som engelskans jump. Med substantivet jump menar man gymnastik, gympa eller jympa.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad