Stånglod av järn till kanon
Föremål
Upphov: Okänd.

Stånglod

Under första halvan av 1400-talet delades kanoner in i lod- och stenbössor. Lodbössorna sköts med lod vilka är blykulor. När man sköt de långa stångloden mot till exempel ett fiendeskepp åsamkade de stor skada mot skeppets rigg och segel.

Stånglodet är ett jordfynd från Torpet Starrmyran, vid dagens Hökarängen, 1937.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad