Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 20-28 (Södermalm 10:35)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Stadsgårdshamnen 20-28, nuv Fotografiska evententrén)
Stadsgården är jämte Skeppsbron Stockholms äldsta hamn och utvidgades successivt åt öster med sprängningar och utfyllnader. 1873 byggdes ett stort magasin, Maggan, och 1889 Lilla tullhuset, båda rivna 1974. Stora tullhuset ritades av Ferdinand Boberg, vars typiska dekor ses vid portalen mot Stadgårdsleden. Det stod klart 1910 och påbyggdes 1914 och omkring 1930. Förtullningen upphörde 1975. Tullverket behöll skola och arkiv till 1990-talet. 2010 byggdes huset om för Fotografiska. Längre österut låg Ersta tullhus och två packhus av trä, alla nu rivna.


Stora Tullhuset is the last surviving customs warehouse on Stadsgården. It was designed by Ferdinand Boberg and built in 1910 with later additions. It was used by the customs in Stockholm until 1990. In 2010 it was altered for Fotografiska.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad