Foto

Marknadstält för "Aura Fotografering" på Skeppsbron under Vattenfestivalen 1996.