Foto

Ungdomar serveras mat vid bardisk i Sätraskolans matbespisning.