Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Ungdomar serveras mat vid bardisk i Sätraskolans matbespisning.

Uppdaterad