Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Stadsmuseet i Stockholm

Folkskolebarn utspisas i Maria folkskola omkring år 1900.

Uppdaterad