Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Stockholms stadsmuseum

Folkskolebarn utspisas i Maria folkskola omkring år 1900.

Uppdaterad