Foto

Gubbängens folkskolas skolgård med femtioliters mjölkkannor utanför skolbespisningen.