Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Carl Larssons slakteriaffär, Brahegatan 24.

Uppdaterad