Interiör från slakteri med styckare som styckar kött.
Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Stockholms stadsmuseum

Interiör från slakteri med styckare som styckar kött.

Uppdaterad