Foto
Fotograf: Ekblad, Marie (Arkitekt). Stockholms stadsmuseum

Korvkiosk vid Karlbergsvägen 66.

Uppdaterad