Foto
Fotograf: Ekblad, Marie (Arkitekt). Stadsmuseet i Stockholm

Korvkiosk vid Karlbergsvägen 66.

Uppdaterad