Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kvinnor tillverkar folkgasmasker

Den 11 oktober meddelas det i Aftonbladet att Stockholms skofabrik är beredd att ställa om sin skoproduktion och istället ögonblickligen sätta igång med snabb tillverkning av gasmasker för allmänheten.

Direktören vill nyanställa flickor för sömnadsarbetet och ynglingar (unga män) för monteringsarbete. Dagskapaciteten beräknas vara ca 300 gasmasker.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad