Litteraturtips
Författare: Sjöström, Christopher. Stockholms stadsbibliotek

En stockholmares minnen 1880-1900 / Christopher Sjöström

Vid Surbrunnsgatan fanns mest bara förfallna småkåkar och gärden med tobaksland samt en mycket gles bebyggelse, bestående av småbyggnader med smedjor, åkerier, en del andra småverkstäder och upplag av skilda slag, samt vidare ett och annat mindre, illa byggt och liksom på måfå placerat boningshus i sista stadiet av förfall.

Så beskriver Christopher Sjöström ett av de områden i innerstan som för inte så länge sedan var rena landsbygden. Författaren är född i Stockholm på 1870-talet och han berättar om ett Stockholm så som han såg det. Det är livfulla historier om skolor och undervisning, bostadsbrist och fallfärdiga hus, stadsplanering och rivningar, fritid och arbete. Han får så småningom jobb på L.M. Ericsson och börjar arbeta fackligt och hans minnen blir också historien om arbetarrörelsens framväxt. 161 sidor.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad