Mjölkerskor
Foto

Mjölkerskor på Hässelby gård framför ladugården.