Text
Författare: Rädda barnen. Stockholms stadsarkiv

Skolungdom uppmuntras hjälpa krigsdrabbade barn i Europa

Den här pamfletten distribuerade Rädda barnen till skolbarn i Sverige 1920.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad