En väldig bågbro med två stora spann går över ett större vatten. I bakgrunden syns en rad med större flerfamiljshus i funktionalistisk stil längs med vattnet.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Västerbron vitmålad med Norr Mälarstrand i bakgrunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad