Fem sågfilare från Ryssland kommer till Stockholm - polisrapport.
Text

Fem sågfilare från Ryssland kommer till Stockholm - polisrapport

Den 23 november 1900 kom de fem sågfilarna Ephim Zaizew, Stephan Merkuschew, Michael Elin, Dimitrij Gorochow och Grigorj Zorin till Stockholm med ångaren Bore II från Finland. Polisen tog genast in dem till förhör. Männen berättar om att de kommer från de två grannbyarna Sredni Dwor och Bolschoj Dwor och att de under vintern vandrar runt och erbjuder sina tjänster. I polisrapporten får vi veta mer om männens bakgrund och om livet som kringvandrande sågfilare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fyra ryska sågfilare förhörs efter ankomsten till Stockholm

Fyra ryska sågfilare förhörs efter ankomsten till Stockholm

Ryska sågfilaren Dimitri Gorochow, 35, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Dimitri Gorochow, 35, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Ephim Zaizew, 42, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Ephim Zaizew, 42, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Grigori Zorin, 34, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Grigori Zorin, 34, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Michael Elin, 34, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Michael Elin, 34, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Stephan Merkuschew, 40, fotograferad vid polisförhör

Ryska sågfilaren Stephan Merkuschew, 40, fotograferad vid polisförhör