Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utpressningsbrev med påstående om sedlighetsbrott

På 1890-talet fanns ligor som utpressade män med hot om att uthänga dessa som homosexuella. Det här brevet är inlämnat till polisen, förmodligen av adressaten, en okänd intendent. Samuel Appelgren, den unge mannen som påstås ha blivit utsatt för intendentens sedlighetsbrott, förekommer i flera polisrapporter där han påstås prostituera sig och utpressa sina kunder. Brevet renskrivet:

Stockholm 11/1 94

Herr Intendent!

Jag vill härmed omtala för Eder, att det kommer att gjöras sak af Edert snuskiga sedlighetsbrott mot den yngling Ni narrade upp till Eder på hamngatan i förra veckan. Läkarbetyg är uttaget, på att han faktiskt är förstörd i storgången genom Edert oförsynta handlingssätt.

Jag vill dock erbjuda Eder ett sätt, att nedtysta saken, så att alla skandaler undvikas, såvida Ni är villig lemna en förlikningssumma af 500 kr. Går Ni in på förslaget, så bör Ni ögonblickligen telegrafera, ty har ej telegramsvar anländt före söndagsafton, så anmäles saken i Dedektifva polisafdelningen, så att Ni, som en von Mecklenburg och Hjertström, får Ert välförtjenta straff, Ni förlorar då antagligen mer än 500 kr.

Adressen är:
Carl Appelgren
Birgerjarlsgatan 12
nedra botten
Stockholm

P.S. Brefskrifvaren är fader till ynglingen. D.S.

Att brevskrivaren skulle vara Samuel Appelgrens far är en minst sagt osäker uppgift. Enligt kyrkobokföringen och rotemansarkivet hette fadern Frans August Appelgren och bodde på en helt annan adress.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad