Litteraturtips
Författare: Zacke, Brita (f. 1915). Stockholms stadsbibliotek

Född 1791 : pojkar i Gamla stan och Katarina för 200 år sedan / Brita Zacke

Den historiska forskningen kring Stockholm har i allmänhet handlat om betydelsefulla händelser och historiska förlopp, inflytelserika förgrundsfigurer, stadsplanering, handel och ekonomi, yrken och miljöer. Den helt vanliga, obemärkta stockholmaren lyser ofta med sin frånvaro: hur t ex gestaltade sig egentligen livet för människor under det tidiga 1800-talet?

Den här boken ger svar på många frågor om livet i Stockholm på 1800-talet och slutet av 1700-talet. Vi får genom kyrkoböckerna, t.ex. födelseböcker och husförhörslängder, följa en grupp pojkar från skilda miljöer och levnadsomständigheter. De är alla födda år 1791 i Gamla stan eller Katarina församling på Södermalm. Hur påverkades de här pojkarna av olika händelser som krig, sjukdomar och föräldrars död? Hur såg skoltiden ut? Vad jobbade de med? Valde de samma yrken som andra i den egna samhällsgruppen? Vilka inkomster hade de? Och vad kostade det att leva i Stockholm på 1800-talet? Boken innehåller en förteckning över tabeller, diagram, bilagor, källor och litteratur samt en sammanfattning på engelska. 278 sidor.

Uppdaterad