Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från gymnastiksal i Whitlockska skolan vid Eriksbergsgatan 8 B

Uppdaterad