Foto

Interiör från gymnastiksal i Whitlockska skolan vid Eriksbergsgatan 8 B