Äldre hus i ett par våningar kantar en gata belagd med gatusten. På fasaderna är butiksnamn målade eller omnämnda på skyltar. I fonden två äldre bilar.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Repslagargatan 20

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad