Låga stenhus kantar en gata belagd med gatsten. Ut från fasaderna hänger det många olika butiksskyltar. Ett hus i bakgrunden är inklätt med byggnadsställningar.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Norrlandsgatan 11

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad