Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bona Bassa skrivs in vid Kungsholmens folkskola 1891

Höstterminen 1891 började Bona Bassa vid Kungsholmens folkskola. Bona Bassa var född i Afrika och var med stor sannolikhet den enda svarta afrikanska skolpojken i dåtidens Stockholm.

Exakt hur Bona Bassa anlänt till Sverige och Stockholm är okänt. Enligt rotemansregistreringen var Bona Bassa född 1880. När han skrevs in vid Kungsholmens folkskola bodde han på Bergsgatan 36 hos familjen Theorin, vars familjefar grosshandlaren Fredrik Theorin också var Bona Bassas målsman.

Då familjen Theorin 1894 flyttade till Fleminggatan 20 följde Bona Bassa med. 1897 emigrerade Fredrik Theorin med fru och två barn till Amerika. Det är oklart om Bona Bassa också lämnade landet. Efter 1897 figurerar han inte längre i rotemannens arkiv.

På Kungsholmens folkskola läste Bona Bassa i ett drygt halvår. Dokumentet till höger visar på när han skrevs in på skolan (se nr. 2798). Då Bona Bassa skrevs in vid Kungsholmens folkskola uppmärksammades det hela bl.a. i Svensk Läraretidning som hade en notis om att hans hudfärg väckte uppmärksamhet bland det "hvita kamraterna".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad