Foto

Slussen under ombyggnad 1932-34

Slussen under ombyggnad 1932-34. I bakgrunden syns Gamla stan med bl.a. Tyska kyrkans tornspira.