Foto

Skogskyrkogården. Till vänster Heliga korsets kapell och till höger minneslunden.