Litteraturtips

Smaragdbruden / Carl Jonas Love Almqvist

Mannerskog intog platsen vid styret. Roddarmadammerna stucko med förenade krafter ut från land, och snart såg man sig i den täcka aftonskymningen gunga på den intagande fjärden emellan Djurgården och Södra bergen, Stockholms frejdade saltsjö-inlopp.

Smaragdbruden från 1845 innehåller många miljöskildringar från tidens Stockholm. Handlingen utspelar sig mestadels i huvudstaden och huvudperson är den unge Gustaf Carl Mannerskog. Han blir inblandad i en arvstvist och när han försöker ställa allt till rätta råkar han ut för äventyr och missöden. Almqvist använder i denna bok begreppen underklass och överklass för första gången. Boken avslutas med en ordlista som förklarar vissa ålderdomliga ord. Vad är till exempel en bjäbba eller ett hybble? 418 sidor.