Carl Jonas Love Almqvists litterära skylt på Riddarholmen.
Text
Författare: Almqvist, Carl Jonas Love (1793-1866). Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an

Skyltens text:

En skön torsdagsmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i Stockholm, och skyndade utför backen emellan Kammarrätten och Statskontoret, för att i rättan tid hinna ned till Mälarstranden, där ångbåtarne lågo. Alla hastade till Yngve Frey, lupo in över landgången med snabbhet, ty tiden för avresan var redan slagen, och ångkaptenen kommenderade främmande från bord!

Ur romanen Det går an (1838) av Carl Jonas Love Almqvist.

Här vid kajen började resan för Sara Videbeck och hennes Albert i Carl Jonas Love Almqvists roman. Skylten invigdes 1992.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad