Carl Jonas Love Almqvists litterära skylt på Riddarholmen.
Foto: Anders Hviid/Stockholms stadsbibliotek.
Text

Litterär skylt: Citat ur Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an

Skyltens text:

En skön torsdagsmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i Stockholm, och skyndade utför backen emellan Kammarrätten och Statskontoret, för att i rättan tid hinna ned till Mälarstranden, där ångbåtarne lågo. Alla hastade till Yngve Frey, lupo in över landgången med snabbhet, ty tiden för avresan var redan slagen, och ångkaptenen kommenderade främmande från bord!

Ur romanen Det går an (1838).

Här vid kajen började resan för Sara Videbeck och hennes Albert i Carl Jonas Love Almqvists roman. Skylten invigdes 1992.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl Jonas Love Almqvist. En minnesbild av Emilie Flygare Carlén i Illustrerad Tidning, nr 43 den 27 oktober 1866. Med porträtt.

Carl Jonas Love Almqvist. En minnesbild av Emilie Flygare Carlén i Illustrerad Tidning, nr 43 den 27 oktober 1866. Med porträtt.

Nya vägvisaren till litterära skyltar i Stockholm / Vera Székely

Nya vägvisaren till litterära skyltar i Stockholm / Vera Székely

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Stockholmsskildringen i några av C. J. L. Almqvists romaner / Peter Wålarö

Stockholmsskildringen i några av C. J. L. Almqvists romaner / Peter Wålarö