Tre män röker pipa.
Bildkonst

"Hufvudstadens nöjen - Rökarena" (teckning 1841)

Piprökare kring ett bord. Tobaken lanserades i Europa på 1500-talet och var från början ett överklassnöje. Under 1800-talet spred sig rökningen även ned till lägre samhällsklasser. Bilden kommer från skriften "Hufvudstadens nöjen", publicerad av tryckaren A.G. Hellsten 1841.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 "Hufvudstadens nöjen - Pur distraktion" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Pur distraktion" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - De stadgade" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - De stadgade" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Den trånga gränden" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Den trånga gränden" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Hvad våra kavaljerer äro artige!" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Hvad våra kavaljerer äro artige!" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Nedstigandet ur en Omnibus" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Nedstigandet ur en Omnibus" (teckning 1841)