Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Kista - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Kistas tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Kistas tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad