Foto

Interiör från föreläsningsal i Sofia församlings folkskola, Skånegatan