Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Gamla Stan - kort beskrivning av områdets historia

Läs kortfattat om Gamla Stans historia.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Gamla Stans tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Uppdaterad