Foto

Sundsta gård. Från nordost

På skylten: Lösa hundar få på inga villkor medföras genom Sundsta bostadsområde.