Motiv från Zinkensdamm 1888-1889 av Anton Genberg.
Bildkonst
Konstnär: Genberg, Anton. Stadsmuseet i Stockholm

Motiv från Zinkensdamm 1888-1889 av Anton Genberg

Ett hölass står på den snösörjiga vägen och i bakgrunden syns de ekonomibyggnader som hörde till Zinkensdamms gård. Byggnaden med den höga vita gaveln är ladugården byggd av gråstensblock. Den och alla de byggnader som hörde till gården revs på 1930-talet för att ge plats åt Ringvägen och Zinkensdamms idrottsplats. Stadsbebyggelsen hade då även nått denna utkant av staden.

Konstnär: Anton Genberg
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 560 x 380

Läs mer om Zinkensdamm och bilden på: Månadens föremål januari 2014

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad