Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Sankt Erikspalatset, Sankt Eriksgatan 63 (Kättingen 30)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på  Sankt Eriksgatan 63
uppfördes 1907-1910 efter ritningar av Gunnar Morssing på arkitektfirman Dorph & Höög. Den slutliga utformningen anses vara en kompromiss av flera tidigare förslag, som även omfattade Sportpalatsets tomt, utförda av Hagström & Ekmans arkitektkontor. Genom att placera två hus på varandra, det undre om tre våningar, det övre om sex, kringgicks byggnadsstadgan som endast tillät fem våningar och en höjd av 22 meter. Ett ovanligt högt torn gjorde att byggnaden kallades skyskrapare.

Completed in 1910 the building was designed by Gunnar Morssing. By designing two buildings placed on top of each other the architect circumvented the planning regulations with their maximum height of 22 metres above the street. The lofty tower made the structure Sweden’s tallest residential building at the time – a so-called skyscraper. (2013)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad