Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Tranebergsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Tranebergsbron)

invigdes 1934 och var Stockholms första högbro, då med världens längsta betongspann. Arkitekter var Paul Hedquist och David Dahl, konstruktörer Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky. Det var Gustav III som lät bygga den första bron, en del av en ny väg ut till Drottningholm. En flottbro byggdes omkring 1850 som 1914 ersattes av en pontonbro av järn med spårvagnstrafik till de nya villastadsdelarna. 1999-2005 renoverades bron och byggdes till.

Stockholm’s first high-level bridge was designed by architects Paul Hedquist and David Dahl. Structural engineers were Ernst Nilsson and Salomon Kasarnowsky. The bridge opened in 1934 and featured what was then the world’s longest concrete span. It was completely renovated, and a parallel span was erected, in the years 1999 to 2005. 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad