Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Utbildningsförvaltningen

Årtiondet då allt förändrades

På 1860-talet kom ett paket med genomgripande reformer som förändrade det svenska samhället i grunden. Det var de nya kommunalförordningarna 1862, näringsfrihetens införande 1864 och ståndsriksdagens avskaffande 1866. Årtiondet kan på goda grunder betraktas som en sorts vattendelare.

Artikel av Mats Hayen i tidningen Södermalmsnytt, januari 2013.

Uppdaterad