Film & rörlig bild

Primus verkstad vid Essingen - Stockholm 1913

I början av 1900-talet dominerades Lilla Essingen av två industrier. Den ena var Luxfabriken som bland annat tillverkade den kända Lux-lampan. Den andra var Primus som tillverkade det likaledes berömda portabla fotogenköket.

När upptäcktsresanden Roald Amundsen blev den förste att nå Sydpolen i december 1911 hade han Primuskök med sig i packningen. När Sir Edmund Hillary och hans sherpa Tenzing Norgay nådde Mount Everests topp 29 maj 1953 använde de ett Primuskök när det tillagade sin mat.

Den här filmen från 1913 är filmad i en av fabrikerna på Lilla Essingen och visar olika arbetsmoment vid framställningen av fotogenkök och lampor.

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum. (Bild: Arbetare i verkstaden på Bol…

Lilla Essingen. Primusverket, Primusverkstäderna. västerut med Alvik i fonden

Lilla Essingen. Primusverket, Primusverkstäderna. västerut med Alvik i fonden

Staden växer!
Tema

Staden växer!

Ända sedan det började bo människor i Stockholm har staden vuxit och blivit större. I temat Staden växer kan du läsa om hur Stockholm har vuxit som årsringarna på ett träd. (Bild:…

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm / Stockholms stadsmuseum

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm / Stockholms stadsmuseum