Foto

Släckningsarbete vid Gasverket

"Ingången till den gasklocka i vilken eld utbrutit". Fotografi ifrån Brandförsvarets arkiv. Från 1935.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gasverket i Värtan, även kallat Värtagasverket.

Gasverket i Värtan, även kallat Värtagasverket.