Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Djurgårdsbrunnsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Djurgårdsbrunnsbron)

är en svängbro, invigd 1884 då den ersatte en fast bro. Karl XIV Johan lät inleda kanalprojektet genom muddring och breddning av det igenslammade vattendraget.Leden förkortade sjövägen mellan Värtan och Nybroviken. Den öppningsbara bron gav fri passage både för mastade fartyg och landtransporter ut till Blockhusudden.Bron är stadens enda bevarade svängbro – men sedan 1966 ej längre öppningsbar.

The swing bridge was built in 1884 to replace an earlier fixed bridge. It allowed access both to sailing vessels and motor vehicles on their way to Blockhusudden.This is the only remaining swing bridge in Stockholm but it has not been opened since 1966. 

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad