Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Danvikstullsbroarna

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Danvikstullsbron)

Hammarby sjö hade här sitt utlopp i en bäck med, sedan århundraden tillbaka, en träbro. Järnvägsviadukten för Saltsjöbanan tillkom 1893. När Hammarbyleden drogs fram för att skapa en kanal mellan Hammarby sjö och Saltsjön ersattes de båda av en enkelarmad klaffbro 1922. År 1956 kompletterades denna med den södra bron, ritad av arkitekten David Dahl, av samma typ men med ett annat utseende och breddad 1977. Den segelfria höjden är 12,5 meter.

This has been a bridging point for many centuries. When the waterway was extended a new bridge was constructed, a single-leaf bascule bridge which was opened in 1922. A parallel bascule bridge was added in 1956, designed by architect David Dahl. This was widened in 1977. The two bridges have 12,5 metres of headroom.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad